Історія створення кафедри

Відлік часу з якого починається розвиток гірничої освіти на Житомирщині вважається 1996 рік. Саме в цьому році на факультеті інженерної механіки, на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена кафедра геотехнологій та обробки каменю, початком діяльності якої стала підготовка гірничих інженерів за спеціальністю “ Технологія і обладнання обробки природного каменю ”. Ініціатором створення та відкриття цієї спеціальності був видатний вчений, доктор технічних наук, професор Бакка Микола Терентійович.В 1998 році в процесі реорганізації вищої освіти в Україні – спеціальність “Технологія і обладнання обробки природного каменю” була приєднана до спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин”, але зі збереженням спеціалізації “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. Під цю спеціальність створювалась відповідна лабораторна база, було видано значну кількість навчально-методичного матеріалу та наукових праць. У розвитку та становленні гірничої спеціальності в Житомирському інженерно-технологіному інституті Бакка Миколі Терентійовичу допомагали досвідчені викладачі кафедри та спеціалісти гірничої галузі: доц. Сивко Вадим Йосипович, доц. Редчиць Валентина Сергіївна, доц. Ремезова Олена Олександрівна, доц. Балюк Анатолій Дмитрович, доц. Лопан Анатолій Федорович, ст. викладач Музика Ірма Андріївна, ст. викл. Куницький Анатолій Володимирович, ст. викл. Колодій Марина Анатолівна.Про стрімкий та успішний розвиток кафедри геотехнологій та обробки каменю свідчить той факт, що на базі цієї ж кафедри в 1998 році, знову ж таки за ініціативи та наполегливої праці завідувача кафедри Бакка Миколи Терентійовича розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. У цьому ж році базова кафедра була реорганізована в кафедру геотехнологій та промислової екології.Ставши осередком гірничої освіти в Житомирському інженерно-технологічному інституті кафедра увійшла до складу, створеного в 2001 році гірничо-екологічного факультету.Окрім гірничих інженерів кафедра здійснювала підготовку магістрів та аспірантів, які згодом успішно захистили кандидатські дисертації.

Колектив кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т.

Подальший успішний розвиток кафедри під керівництвом її засновника та засновника гірничо-екологічного факультету професора Бакка Миколи Терентійовича у 2003 році ознаменувався початком підготовки фахівців, ще за однією спеціальністю – 7.090307 “Маркшейдерська справа”. Зростання науково-педагогічного потенціалу кафедри дало поштовх створенню у 2007 році, шляхом відокремлення, кафедри маркшейдерії, яка стала випускаючою за спеціальністю “Маркшейдерська справа”. Сьогодні кафедра носить почесне ім’я її засновника – засновника гірничої школи на Житомирщині, відомого діяча науки, доктора технічних наук, професора Бакка Миколи Терентійовича та здобула назву – кафедра геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Починаючи з 2007 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Кальчук Сергій Володимирович, який разом з колективом кафедри продовжує розпочату засновником справу розвитку та становлення гірничої освіти на Житомирщині.