Склад кафедри

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ ІМ. ПРОФ. БАККА М.Т.

Сергій Володимирович Кальчук

Сергій Володимирович Кальчук

Кандидат технічних наук, доцент, народився 13 жовтня 1979 року. В 2000 році закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут. З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі за спеціальністю “фізичні процеси гірничого виробництва”. В 2006 році в спеціалізованій вченій раді Криворізького технічного університету захистив кандидатську дисертацію на тему “Обґрунтування оптимальних параметрів селективної розробки вапняків для потреб цукрової промисловості”. Автор і співавтор більше 25 наукових праць.Наукові інтереси: відкрита розробка родовищ корисних копалин, моделювання процесів руйнування природного каменю, безвибухові технології видобування облицювальних порід.Віктор Тодосійович Підвисоцький

Віктор Тодосійович Підвисоцький

Професор кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т., д. геол.-м. н. Народився 23 грудня 1948 року.В 1977 році закінчив Іркутський державний університет.В 1983 році захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.В 1995 році захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук.Має 29 наукових праць. В ЖДТУ працює з квітня 2004 р.

Валентин Вацлавович Коробійчук

Валентин Вацлавович Коробійчук

Доцент кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т., к.т.н. Народився 8 січня 1981 року.В 2000 році закінчив будівельний технікум Державної агроекологічної академії за спеціальністю “Будівництво та експлуатація наземних будівель та споруд” і отримав кваліфікацію “технік-будівельник”.В 2004 році закінчив Житомирський державний технологічний університет по спеціальності 8.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” і отримав кваліфікацію “Магістр з гірництва, гірничий інженер”.В 2004 році вступив до очної аспірантури в Житомирського державного технологічного університету по спеціальності “Фізичні процеси гірничого виробництва”. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

Олена Василівна Дерев’янко

Олена Василівна Дерев’янко

Старший викладач кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народилася 22 липня 1968 року.В 1991 році закінчила Московський інститут сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Гарячкіна по спеціальності “Механізація сільського господарства” і отримала кваліфікацію інженер-педагог. Працювала викладачем в Житомирському агротехнічному коледжі, з 1999 року працює в ЖДТУ.Має 7 наукових праць, розробила 10 методичних вказівок і рекомендацій, приймала участь в 5 науково-практичних конференціях. Виконує обов’язки заступника декана гірничо-екологічного факультету по виховній роботі.

Марина Анатоліївна Колодій
Марина Анатоліївна Колодій

Старший викладач кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народилася 9 червня 1968 року.В 1990 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”.В 1992-1995 роках навчалась в очній аспірантурі Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Динаміка, міцність і надійність машин, приладів та апаратури”. Має 12 наукових праць, розробила 5 методичних вказівок і рекомендацій, приймала участь в роботі 5 науково-практичних конференцій. Виконує обов’язки куратора студентської академічної групи.

Володимир Олександрович Шлапак

Володимир Олександрович Шлапак

Старший викладач кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народився 26 березня 1979 року.В 2000 році закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут по спеціальності 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” і отримав кваліфікацію “Гірничий інженер”.Має 5 наукових праць, розробив три методичні вказівки, приймав участь в 3х науково-практичних конференціях. Виконує обов’язки куратора студентської академічної групи.

Сергій Іванович Башинський
Сергій Іванович Башинський

Асистент кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народився 16 лютого 1983 року.В 2006 році закінчив Житомирський державний технологічний університет по спеціальності 8.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” і отримав кваліфікацію “Магістр з гірництва, гірничий інженер”.В 2006 році вступив до очної аспірантури Житомирського державного технологічного університету по спеціальності “Фізичні процеси гірничого виробництва”.Виконує обов’язки куратора студентської академічної групи.Остафійчук_Неля

Неля Миколаївна Остафійчук

Аспірант кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народилася 19 грудня 1981 року.В 2001 році закінчила Кам’янець-Подільський індустріальний технікум по спеціальності “Обробка природного каменю” і отримала кваліфікацію технік-технолог.В 2004 році закінчила Житомирський державний технологічний університет по спеціальності 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” і отримала кваліфікацію гірничий інженер.З вересня 2004 року працює асистентом кафедри.Виконує обов’язки куратора студентської академічної групи.

Олена Олександрівна Ремезова
Олена Олександрівна Ремезова

Доцент кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народилася 23 травня 1965 року.Закінчила в 1987 році Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Географія” і отримала кваліфікацію географ-геоморфолог.В 2002 році закінчила ФПС ЖІТІ за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” і отримала кваліфікацію інженер-програміст.В 1999 пройшла стажування в Пармському університеті (Італія) згідно проекту Tempus Tacis “Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров’я людини”.З 1988-1991 рік навчалась в аспірантурі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.04 “Геоморфологія та палеографія”. За цією спеціальністю в 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Історія розвитку рельєфу Овруцького кряжу та його обрамлення в мезозої-кайнозої”. Має науковий ступінь кандидата географічних наук.В 2002 році присвоєне звання доцента кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т.Має 52 наукових праці, в тому числі посібник з грифом Міністерства освіти і науки України “Основи геології” (виданий в 2000 р., співавтор проф. Бакка М.Т.).Розробила 6 методичних вказівок з курсів “Геологія”, “Гемологія”, “Рекультивація земель”, “Стаціонарні машини”, “Переробка і збагачення корисних копалин”та інших.Учасник 38 науково-практичних конференцій з геоморфології, геології, геоінформатики, екології та географічного краєзнавства.Готує студентів до олімпіад з геології, проводить геологічні екскурсії.Ніна Павлівна КарімбетоваАспірант кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Народилася 20 лютого 1990 року.В 2012 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.05030101 “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” та здобула кваліфікацію «Магістр з гірництва, гірничий інженер».В 2013 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій” і отримала кваліфікацію «спеціаліст з менеджменту організацій».В 2012 році вступила до аспірантури Житомирського державного технологічного університету за спеціальністю “Геотехнічна та гірнича механіка”З грудня 2012 року працює асистентом кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т..