Завідувач кафедри

vt_pidvisockiy

Віктор Тодосійович Підвисоцький

Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., д. геол.-м. н. Народився 23 грудня 1948 року.
В 1977 році закінчив Іркутський державний університет.
В 1983 році захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.
В 1995 році захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук.
Має 29 наукових праць. В ЖДТУ працює з квітня 2004 р.