Видання кафедри

Викладачі кафедри працюють над підготовкою та виданням навчальних посібників.

У 2011-2012 році було видано:

 • Монографії:
  1. Закусило Р.В., Кравець В.Г., Коробійчук В.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин: монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 217с.
 • Навчальні посібники з грифом МОН молоді та спорту України:
  1. Коробійчук В.В., Котенко В.В., Кальчук С.В., Соболевський Р.В., Кісєль О.О., Ломаков Г.М. Обладнання для видобування природного каменю: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 348с.
  2. Ремезова О.О., Остафійчукм Н.М., Стаде О.М. Монтаж облицювальної продукції з каменю: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 304с.
  3. Кісель О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. Практикум з гірничої геометрії. Частина 1: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 268с.
 • Навчальні посібники, які рекомендовані Вченою Радою університету:
  1. Кальчук С.В., Коробійчук В.В., Підвисоцький В.Т., Зубченко О.А., Вапнічна В.В. Методичні вказівки щодо виконання магістерської кваліфікаційної роботи за напрямом 6.050301“Гірництво”: Брошура. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 36с.